— English below —

Afgelopen zondag speelde het NBFT haar laatste Nederlandse oefenwedstrijd tegen de Red Lights. Mooi zomerweer was het niet, want er stond nog best veel wind. Helaas verloor het NBFT deze pot. Als echte serieuze atleten gingen de leden van het NBFT dinsdag en maandag nog een maal het veld op om de laatste kleine beetjes aan hun spel te perfectioneren. Het team neemt zo’n 14 maanden aan training mee naar Dubai, bovenop 4 jaar aan geschiedenis. We doen een blik terug in de tijd:

2011, WCBU Lignano Sabbiadoro, Italië

November 2010 ontstond het Nederlands beach mixed team uit een serie tryouts in een ijskoude winter. Door middel van crowdfunding wist het team een deel van de reis naar het WK te sponsoren. Wat volgde was een onvergetelijke ervaring. Het team reisde af in een gehuurd busje vanaf Utrecht naar Lignano Sabbiadoro, Italië. Spelers als Michiel, Hilco, Eddy, Galen en Tim van Caubergh waren toen al van de partij. Op het WK deed Nederland het niet onverdienstelijk. In haar allereerste wedstrijd speelde zij tegen groot concurrent Ierland (wiens rivaliteit werd vergroot door twee verliespartijen tegen Ierland op het EK gras eerder dat jaar). Ierland kwam toen op een 7-3 voorsprong, maar Nederland wist de score gelijk te trekken naar 8-8 om uiteindelijk haar eerste wedstrijd met 10-9 te winnen! D-CUB (het zogeheten Dutch Co-ed Ultimate Beach team) won daarna ook tegen Brazilië en Currier Island (Pick-up team voor spelers waarvan de landen niet genoeg gerepresenteerd zijn). Hierna ging het Nederland iets minder af, de volgende 6 potten werden verloren waarvan 3 (Estland, Polen, Italië) slechts met één punt. Hierop volgde een verliezers bracket waarin Nederland zowel van Frankrijk en Rusland wist te winnen voor een elfde plek uit 22 teams.

2013, ECBU Calafell, Spanje

In 2013 was het de bedoeling van dit team om nog sterker, nog beter aan de slag te gaan. De kern van het team bleef gelijk, maar met de toevoeging van enkele sterke spelers zoals Jon, Justine, Linda, Marieke, Rogier werd er een grote belofte gemaakt voor het jaar. Ook dit jaar trainden ze in de barre kou op het strand. In de voorbereidingstoernooien wist Nederland onder andere te winnen van Portugal en Engeland, maar bleef de winst tegen Ierland uit.

Op het EK zelf verloor Nederland achtereenvolgens tegen Turkije, Ierland en Engeland met twee punten verschil. Terwijl in elke wedstrijd beide teams hadden kunnen winnen, trok Nederland toch aan het kortste eind. Nederland wist het toernooi af te sluiten met enkele mooie potten en winstpartijen tegen Polen, Oostenrijk en Zwitserland voor de elfde plek, maar moest toch een bittere pil slikken toen Ierland in de finale tweede werd.

2015WCBU Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Dit jaar heeft D-CUB haar naam omgedoopt tot NBFT, het Nederlands Beach Frisbee Team. Nog meer goede spelers werden aan het team toegevoegd (Joost, Tim, Inger, Yulia, Sanne, Eelke, Lisa, Yvonne). Het team heeft een onwijs succesvolle crowdfunding campagne gehad, serieus getraind en menig internationaal toernooi aangedaan. Met een lang voorbereidingstraject in haar zak zal het NBFT zo al haar kracht bewijzen op het strand. Over meer dan 40 wedstrijden heeft het NBFT tot dusver meer dan driekwart gewonnen, waaronder ook van Ierland. Er werden creatieve manieren bedacht om een jaar lang een strak trainingsregime vol te houden en mensen erbij aanwezig te houden. Het team heeft de afgelopen drie maanden gelet op haar drank- en voedselinname en hard in de sportschool getraind. Het Nederlands Beach Frisbee team is er klaar voor.

Let the games begin!

Morgen verschijnt alweer de laatste post op weg naar Dubai. Daarna zal je verslag gelegd worden vanuit Dubai zelf door onze geliefde BicycleMark (a.k.a. Citizenreporter).

teamfoto

— English—

Last sunday the NBFT played her last game Dutch practise game against the Red Lights. Because of the wind, the weather bore no resemblance of summer like in Dubai. NBFT lost the game. However, innate to true serious athletes the NBFT members went back to the field on monday and tuesday to perfect the last elements of their game. The team will bring about 14 months of training to Dubai, followed by 4 years of history. We take a brief look back into the past:

2011, WCBU Lignano Sabbiadoro, Italy

In the icecold winter of 2010 the Dutch beach mixed team formed inteself out of a series of tryouts. By means of crowdfunding the team knew to cover part of their Worlds. Wat followed was an unbelievable experience. The team travelled in a rented van from Utrecht to Lignano Sabbiadoro, Italy. Back then players like Michiel, Hilco, Eddy, Galen and Tim van Caubergh were already on the squad.  At Worlds the Netherlands was playing very decently. In her first game she played her big rival Ireland (who’s rivalry was emphasized by two tough losses at the grass Europeans a month earlier). Ireland took a 7-3 lead, but the Dutch tied the score at 8-8 to eventually win her first game 10-9! D-CUB (the Dutch Co-ed Ultimate Beach team) then also won her games against Brazil and Currier Island (international pick-up team). Then the Dutch their performance dropped and the next 6 games were lost, of which 3 by just 1 point (Estonia, Poland, Italy). D-CUB ended up in the losers bracket, but straightened out her game winning against France and Russia to become 11th out of 22.

2013, ECBU Calafell, Spain

In 2013 the intention was to make this team even stronger, to work even better. The core of the team stayed the same, but now strong players were added like Jon, Justine, Linda, Marieke and Rogier. With them the team was a big promise for the year. Also this year the Dutch played all throughout the cold winter and in the prep tournaments the Netherlands knew to win against Portugal and England, but did not win against Ireland.

At Europeans, the Netherlands road faired unfortunate losing against Turkey, Ireland and England all with two points difference. While in each game either team could have won, the Netherlands was the one pulling the shortest straw. The Netherlands knew to close out the tournament succesfully again, winning against Poland, Austria and Switzerland this time and finishing elevent, yet had to skip a beat when Ireland placed itself second in the final.

2015WCBU Dubai, UAE

This year D-CUB changed its name to NBFT, the Dutch Beach Frisbee Team. More good players were added (Joost, Tim, Yulia, Sanne, Eelke, Yvonne and Lisa). The team hosted a great succesfull crowdfunding campaign, trained hard and played at many different international tournaments. With a long preparatory traject the NBFT will prove her strength the most at this championship. In 40 games the NBFT won more than three quarters of her games, under which also against Ireland. Creative ways were thought to be able to endure a tight trainingsregimen  and keep people involved. Also, the past three months they watched their diet and alcohol consumption. The Dutch National Frisbee Team is ready.

Let the games begin!

Tomorrw already the last post will be made from in the prelude for Dubai. Thereafter you wil receive a report from Dubai itself written by our beloved BicycleMark (a.k.a. Citizenreporter).

teamfoto

 

 

Advertisements

DCUB to NBFT: 2011 – 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s