NBFT – the schedule

— English below —

Met nog slechts 16 dagen te gaan heeft de organisatie vandaag het speelschema en de seeding bekend gemaakt. Over 5 dagen spelen zullen 70 teams uit 25 landen zo’n 400 wedstrijden bij elkaar spelen. Het schema is uitdagend, want in de eerste drie dagen zal Nederland in de poulefase zo’n 8 wedstrijden moeten spelen. Dit word gevolgd door nog eens drie wedstrijden voor de uiteindelijke plaatsing. Terwijl captain Michiel zich waarschijnlijk al diep in de stof heeft gebogen op hoe het schema in elkaar zit, hieronder volgt de praktische invulling voor jou en wat je moet weten om deze week NBFT goed te kunnen supporten:

– Er zijn 18 teams in de mixed divisie. Daarvan is Nederland 9e geplaatst.

 1. VS (wereldkampioen)
 2. Zweden (Europees Kampioen)
 3. Canada
 4. Ierland (2e van Europa)
 5. Australië
 6. Duitsland (2e van de wereld)
 7. Portugal (4e van de wereld)
 8. Filipijnen
 9. Nederland
 10. Rusland
 11. Japan
 12. Groot-Brittanië
 13. Zwitserland
 14. Tsjechië
 15. Uganda
 16. Slowakije
 17. Verenigde Arabische Emiraten
 18. India

– op basis hiervan is Nederland ingedeeld in een  poule met boven Nederland: Zweden, Canada, Duitsland, Filipijnen, en onder Nederland: Groot-Brittanië, Tsjechië, Uganda, India. Hoewel op de Filipijnen en India na eigenlijk geen van die landen een uitgesproken strand-land is zal hier een sterk staaltje ultimate gespeeld worden. Met namen door de top 6 (incl. Nederland) van deze lijst. Echter zijn al deze teams wel van zulke krachten dat de poule door eenieder gepakt kan worden.

– Mocht Nederland bij de top 4 horen binnen deze poule dan gaat zij door naar de kwartfinale tegen waarschijnlijk VS, Australie, Ierland of Portugal.
– Is dit niet het geval en word Nederland 5e of 6e, dan gaat ze samen met de 5e en 6e van de andere poule nog drie wedstrijden spelen in een poulefase voor de 9e tot 12e plaats.
– Tot slot, mocht Nederland ook niet daarbij zich kunnen plaatsen dan neemt zij haar verliezen of winsten van de onderste drie teams mee, en speelt ze nog drie wedstrijden tegen de onderste drie van de andere poule om de laatste plaatsen onderling te kunnen verdelen.
– Dat gezegd, zijn de eerste dagen dus cruciaal voor de uiteindelijke plaatsing van het NBFT.

Voor jou hebben we het extra makkelijk gemaakt om de wedstrijden te volgen. ‘s Avonds ontvang je van ons een uitgebreide e-mail met een verhaal van de dag; geschreven door Mark Fonseica Rendeiro (ook wel bekend als Bicycle mark) bekend van citizenreporter.org [moet je zeker een keer luisteren] en het Nederlandse mixed team Rusty Bikes. Hij zal tevens ook proberen samen met het NBFT tweets uit te sturen via de NBFT twitter, die je hier in de sidebar kan lezen. Mocht je dat niet voldoende zijn, Nederland speelt het volgende schema:

 • Maandag 9 maart 9.00: Nederland – Groot Brittanië
 • Maandag 9 maart 13.00: Nederland – Uganda (word waarschijnlijk live uitgezonden live.wcbu2015.org)
 • Maandag 9 maart 16.00: Nederland – Zweden
 • Dinsdag 10 maart 10.00: Nederland – Duitsland
 • Dinsdag 10 maart 17.00: Nederland – Tsjechië
 • Woensdag 11 maart 9.00: Nederland – India
 • Woensdag 11 maart 12.00: Nederland – Canada
 • Woensdag 11 maart 15.00: Nederland – Filipijnen

Hieruit kunnen we het volgende concluderen
– De zwaarste wedstrijden zijn aan het begin maar de poule word beslist aan het eind. Zowel Groot-britannië, Canada als Duitsland spelen hun zwaarste wedstrijden op Woensdag en zweden heeft het meest gebalanceerde schema. Omdat Nederland nog op z’n fitst is als ze net beginnen, lijkt mij dat de eerste dagen voor hen veel beter zijn dan voor de rest van de teams in de poule. Echter, alles kan gebeuren, maar een winst tegen Canada op de laatste dag zou wel een mooi resultaat zijn om door te gaan naar de top 8.
– Nederland speelt een live opgenomen wedstrijd, dus kunnen we allemaal meekijken (denk aan het tijdsverschil). Deze word echter wel zwaar, want het zal zijn op ‘t warmst van de dag tegen Uganda, die – hoewel niet heel bekend om hun frisbee – het warme weer natuurlijk maar al te gewend zijn.
– Nederland speelt gelukkig geen wedstrijden om 8 uur al.

Tijd om het Nederlands ultimate eens goed te show-casen!

— English —

With just 16 days to go, the organisation of the WCBU released the schedule and their seedings. In just 5 days 708 teams from 25 countries will play about 400 games. The schedule is challenging, because in the first days alone, the NBFT will play 8 games in the poole-phase. This will be followed by another 3 tough games to determine their final placement. While Captain Mickey is probably already looking into the schedule, here’s a practical summary for you and what you need to know to support NBFT in the best of ways:

– There are 18 teams in the mixed division. Of them, the Netherlands is placed 9th (just below bracket-play).

 1. USA (World Champion)
 2. Sweden (European Champion)
 3. Canada
 4. Ireland (European Runner-up)
 5. Australia
 6. Germany (World runner-up)
 7. Portugal (4th)
 8. Philipines
 9. The Netherlands
 10. Russia
 11. Japan
 12. Great Britain
 13. Switzerland
 14. Czech Republic
 15. Uganda
 16. Slovakia
 17. United Arabic Emirates
 18. India

– Based on these seedings, NBFT is placed in a poole with above the Netherlands: Sweden, Canada, Germany and the Philipines, and below the Netherlands: Great-Britain, Czech republic, Uganda, and India. While the Philipines and India are the only outspoken Beach-countries, this poole will feature some of the best ultimate played at this tournament. Particularly the top 6 (incl. the Netherlands) are not too far apart and each team should have a good shot to take the poole to go into quarters.

– If the Netherlands finishes in the top 4, they can play quarters with possible opponents: USA, Australia, Ireland or Portugal (pending any upsets from the lower seeds).
– If not, and the Netherlands finishes 5th or 6th, then they will play another three games against the other number fives and sixes for places 9 to 12.
– If the Netherlands also doesn’t play that side of the poole, than NBFT will take her wins and losses against the last three teams in the poole and play against the last three teams from the other poole to divide the last places.
– That said, the first days will be crucial for the final placement for the NBFT.

For you, the NBFT, and us, made it extra easy to follow their games. At night you will receive a story of the day written by Mark Fonseca Rendeiro (Also known as Bicyclemark). You may know him from citizenreporter.org [which you should definately check out] and the Dutch mixed team Rusty Bikes. NBFT and Mark will also try to post tweets on their twitter account, which you can see and follow here in the sidebar. If that doesn’t suit your needs, then the Netherlands will play the following scheme:

 • Monday 9 march 9.00: Netherlands – GB
 • Monday 9 march 13.00: Netherlands – Uganda (Live broadcasted at live.wcbu2015.org)
 • Monday 9 march 16.00: Netherlands – Sweden
 • Tuesday 10 march 10.00: Netherlands – Germany
 • Tuesday 10 march 17.00: Netherlands – Czech Republic
 • Wednesday 11 march 9.00: Netherlands – India
 • Wednesday 11 march 12.00: Netherlands – Canada
 • Wednesday 11 march 15.00: Netherlands – Philipines

From this schedule we can conclude the following.
– NBFT’s toughest games will come at the beginning, but will be decided at the end of the poolephase. GB, Canada and Germany will each play their toughest games on Wednesday, and Sweden probably has the most well balanced schedule. Because the Netherlands will play their toughest games the fittest, they can perhaps take away some pressure in the later days. But, anything can happen, Though a win against Canada will go a long way for them if they would like to finish in the top 8.
– the Netherlands plays a broadcasted game, which we can all watch (bearing the time difference). This game is going to be tough though, because it will be around the hottest part of the day, against Uganda, who – despite not known for their Ultimate Frisbee skils – are very accustomed to the hot weather.
– The Netherlands luckily doesn’t play a game at 8 in the morning.

Time to showcase Dutch Ultimate to the world!